Optimalizace nákladů

O co se při svém podnikání snažíte? Chcete posilovat vztahy se svými zákazníky? Rozšiřovat portofolio svých produktů a služeb? Nechcete ustrnout na jednom místě a rádi byste zaváděli inovace? Chcete snižovat své náklady, zatímco budete zvyšovat efektivitu firemních procesů? 

Co potřebujete k nejrychlejší cestě vpřed?

Určitě to z každodenní praxe znáte, snažíte se maximalizovat zisk a současně při tom minimalizovat náklady. V dnešní době požadavky na informační systémy, výkony zaměstnanců, technologie i množství aplikací neustále rostou, zatímco rozpočet na jejich pořízení, provoz a správu se tenčí. Avšak smyslem investování nejsou technologie pro technologie a projekty pro projekty. Nevyhazujte peníze za zbytečnosti

Co se snažíte předstírat, že nevidíte?

Děti mají úsměvný trik. Kdykoliv se chtějí schovat, zavřou oči. Protože nevidí své okolí, mají pocit, že okolí nevidí je. Totéž často dělají dospělí se svými problémy. Jen proto, že se je snaží nevidět, se domnívají, že přestanou existovat. Nepřestanou, naopak budou bobtnat. Řešte vše, co je potřeba řešit. Rázně, důrazně a svižně. Pro většinu podniků je optimalizace nákladů nadále vysokou prioritou. A neznamená to jen snížení nákladů. Pokud je optimalizace nákladů provedena na strategické a taktické úrovni, může podpořit vaše podnikové úsilí k vytváření výsledků, zlepšení konkurenceschopnosti a zvýšení výkonu.

Zvýšení produktivity firmy

Nákladové škrty jsou velmi nepopulární. Především mezi zaměstnanci. Je to pro ně zásah do již zavedeného, pro ně fungujícího a uspokojivého, narušuje to jejich zvyklosti. Navíc se často obávají také o své místo. Avšak účelem snižování nákladů není snížení nákladů pro jejich pokles samotný. Účelem snižování nákladů je co nejvíce zvýšit poměr mezi tržbami a náklady. Tedy zvýšit produktivitu firmy. Na tento fakt se mnohdy zapomíná, a proto ani samotné škrtání nákladů nepřináší v mnoha firmách kýžené výsledky. Je velice jednoduché snížit náklady propuštěním zaměstnanců, snížením pracovního fondu či odprodejem majetku. Otázka je, jaké důsledky budou tato opatření mít na růst či pokles tržeb. Protože ve výsledném efektu pouze o tento fakt jde. 

Proč optimalizace nákladů od nás?

Chcete být v dobrých rukou? Chcete, aby o vás bylo postaráno, bez ohledu na to, jestli optimalizaci nákladů rozumíte, nebo ne? Naše služby prodejem nekončí, teprve prodejem začínají. Jak optimalizace probíhá?

- zanalyzujeme stávající strukturu a charakter vašich nákladů

- ověříme jejich návaznost na výši tržeb

- doporučíme vám konkrétní opatření pro optimalizaci vašich nákladů (informační systém, snižování tiskových nákladů, monitoring firemních vozidel, elektronická evidence dokumentů,...)

- společně projdeme a odsouhlasíme akční plán pro optimalizaci

- společně zrealizujeme optimalizaci nákladů ve vaší společnosti

V průběhu optimalizace nákladů stále monitorujeme výslednou produktivitu firmy, změny v cash flow a další možné varianty řešení vaší situace. 

Nemusíme rozumět všichni všemu. Kdybychom rozuměli, nepotřebujeme žádné podnikatele a vystačíme si sami. Protože ale všemu nerozumíme, potřebujeme co nejlepší službu za férovou cenu. A v té službě a ceně co nejvíce přidaných hodnot. Takovou službu vám nabízíme.

Chcete optimalizovat své náklady? Chcete zvýšit produktivitu své firmy? Kontaktujte nás

  • General
Optimalizace nákladů