Analýza firemních procesů

Žijeme v době neustálého a rychlého vývoje. Věci se posouvají a vyžadují mnohdy velmi zásadní a razantní změny. A jak je všeobecně známo, štěstí přeje připraveným. To platí samozřejmě i u firem. Různé obměny a nastavení neminou nikoho z nás a musíme se s nimi vyrovnat, pokud nechceme ustrnout na jednom místě.

Analýza firemních procesů odhalí možnosti zefektivnění a zlepšení vaší produktivity a pomůže vám získat z vašeho podnikání co nejvíce.

Změny ANO, stagnace NE

Ať už ke změnám přistupujete z důvodu restrukturalizace, organizačních změn, úsporných opatření, nebo se firma mění zásahem zvenku (nový investor,...), je potřeba celý proces důsledně promyslet, naplánovat a systematicky řídit. Veškeré kroky proto při analýze firemních procesů provádějí speciálně vyškolení odborní konzultanti. Jejich odborná úroveň je garantována praktickými zkušenostmi. Naším cílem je vymyslet vám takový procesní model, který bude součástí každodenní praxe a přinese vám jednoznačný efekt ve zvýšení efektivity a flexibility.

Co se od vás při analýze firemních procesů čeká?

Na vaší straně bude popsat co nejdetailnějí současné firemní procesy. Zaměříme se především na 4 důležité oblasti:

1. projdeme s vámi všechny současné firemní procesy

2. určíte odpovědnosti vlastníků procesů, včetně datových a organizačních struktur, včetně materiálových a datových toků

3. vyjmenujete kritické faktory v současných procesních modelech

4. popíšete nám detailně specifické požadavky pro své odvětví

Co můžete od analýzy očekávat?

Analýza firemních procesů je efektivní cesta, jak zhodnotit vaše síly a eliminovat vaše slabosti. Díky analýze jsme schopni najít všechny možné příležitosti ke zlepšení vašeho procesního modelu. Dostanete od nás návrh na organizační a personální opatření, definice odpovědností a kompetencí. Celá analýza je na naší straně podřízena jedinému cíli – zvýšit výkonnost a kvalitu vašich firemních procesů pomocí jednoduchých, cílených zlepšení, která budou nakonec opravdovým přínosem.

Proč si objednat analýzu firemních procesů u nás?

Naši konzultanti vám poradí, jak se vyhnout zbytečným činnostem a neautomatizovaným procesům, čímž můžete docílit zlepšení spolupráce a komunikace a zvýšení aktivní znalosti svých zaměstnanců. Díky osobnímu odstupu vám můžeme nabídnout neangažovaný pohled. Tím je zajištěno odborné řízení a účinné nasazení zúčastněných realizačních týmů, což umožňuje maximalizovat potenciál každého zákazníka.

Jak změny ve společnosti správně implementovat?

Čeho se vyvarovat a na co nezapomenout? Zásadní jsou dvě věci - mít sestavený detailní plán a nezapomenout do něj zapojit i komunikaci. Pokud toto zvládnete, máte téměř vyhráno

Pokud si chcete analýzu firemních procesů objednat, nebo se chcete dozvědět jen více informací, kontaktujte nás.

  • General
Analýza firemních procesů