Školení

Aby všechny vaše systémy řádně fungovaly, je potřeba, aby byly správně a řádně používány. To samé platí i u lidí. Pokud jsou šťastní a spokojení, je jejich produktivita a efektivita mnohonásobně vyšší, než když je něco trápí. Proto vám nabízíme dva typy školení.

Školení - informační systémy

Informační systém je dnes součástí procesní problematiky prakticky v každé společnosti. Často funguje někde na pozadí, v podstatě automaticky. A mnohdy bohužel ne na 100 %. Protože pouze tehdy, když umí uživatelé systém ovládat, a ví, jak z něj dostat potřebná data, můžete ocenit přínos informačního systému pro vaši společnost. Může se stát, že vaši zaměstnanci neumí informační systém ovládat, tím pádem s ním neradi pracují a preferují zažité a tradiční způsoby práce. Hledají cestičky, jak nový systém obcházet a vás přesvědčit, že je ten systém špatný. Ale vy jste do systému investovali nemálo peněz a chcete, aby systém fungoval tak, jak má. Aby zaměstnanci používali nový informační systém od prvního okamžiku a pokud možno mu také maximálně důvěřovali, musí ho umět ovládatNeprodlužujte zbytečně návratnost svých investic. Neoddalujte očekávané zvýšení efektivity. Proškolte své zaměstnance.

Školení - rozvoj osobnosti

Aby se člověk nebál vlastního úspěchu, potřebuje sebedůvěru. Ta vychází z pozitivního náhledu na sebe, který si každý může vybudovat prakticky z ničeho. Sebevědomí však nepřichází samo - k tomu, kdo na něj pasivně čeká. Kdyby přicházelo zvenku, stáli bychom na hliněných nohách, závislí na pochlebování a přízni okolí. Avšak zdravou a pevnou sebedůvěru je potřeba si vybudovat. Za pomoci jediného člověka, na něhož se můžete spolehnout a který vás nikdy neopustí, dokud budete živí. Totiž za pomoci sami sebe.

Přihlaste se na školení. Připravíme vám školení na míruKontaktujte nás.

  • General